COLEGIUL TEHNIC
 EDMOND NICOLAU

BRAILA

TOATE CURSURILE SUNT GRATUITE

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE

Zilele școlii 2015

Simpozion EXPERIENȚE MULTICULTURALE

COMUNICAT lansare proiect EXPERIENȚE MULTICULTURALE

          

          ATEN - Asociaţia de Tineret EDMOND NICOLAU Braila implemetează proiectul de tineret EXPERIENTE MULTICULTURALE în perioada 1 septembrie -15 noiembrie 2014. Scopul general al proiectului este stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradiţiilor culturale locale şi a comunicării interculturale

Problema identificată este aceea că un număr tot mai mic de tineri au acces la informaţii despre tradiţiile populare . Fiind monopolizaţi de internet nu mai au timp şi nici canale pentru a se conecta la vechile şi valoroasele tradiţii gastronomice şi culturale. Proiectul EXPERIENŢE MULTICULTURALE care se v-a derula, cu un număr de 300 de participanţi din care 250 tineri şi un buget de 10813 lei, vine în întâmpinarea acestei nevoi prin următorele obiective propuse şi rezultate estimate:

1. Creşterea gradului de informare despre dezvoltarea unei comunităţi pe baza ancorării în valori tradiţionale


  • 250 de tineri informați despre dezvoltarea unei comunități pe baza ancorării în valori tradiţionale multiculturale
  • Simpozionul DEZVOLTARE LOCALĂ ANCORATĂ ÎN VALORI TRADIŢIONALE desfăşurat pe data de 1 noiembrie 2014
  • 80 de mape cu materiale informative, 50 de lucrări individuale/ în echipă

2. Creştereacu interesului pentru tradiţiile gastronomice ale spaţiului multicultural brăilean la 50 de tineri , viitori specialiăti în gastronomie , din Colegiul Tehnic Edmond Nicolau


  • Abilităţi de pregătire a 25 de reţete culinare tradiţionale specifice minorităţilor greacă, rusă, bulgară, conlocuitoare ale Brăilei, dezvoltate la 100 de tineri
  • 100 de reviste de promovare a valorilor tradiţionale gastronomice locale
  • O expoziţie gastronomică -31 octombrie 2014

3. Creşterea impactului educativ al toleranţei multiculturale asupra formării personalităţii a 100 de tineri români/de etnie conlocuitoare : greacă, rusă, bulgară .


  • Brăila respiră multicultural - un spectacol de promovare a comunicării interculturale
  • Dezbateri pe tema toleranţei multiculturale pe baza videojurnalului de proiect Experiențe Multiculturale


Parteneri:


  • Colegiul Tehnic Edmond Nicolau
  • Comunitatea Elenă Brăila
  • Comunitatea ruşilor lipoveni
  • Şcoala Gimnazială A.S. Puşkin


Proiect este finanţat în cadrul Programului de susţinere a acţiunilor de tineret P2-2014 al MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI prin DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SPORT ŞI TINERET Brăila.


20 Octombrie 2014

VIZIUNE

Împreună pentru o şcoală mai bună, împreună pentru o lume mai bună.


ECHIPA EDMOND NICOLAU

MISIUNE

         Suntem în comunitatea brăileană pentru a deschide porţile tuturor celor care au nevoie de educaţie şi formare pe parcursul întregii vieţi.

         Asigurăm forţă de muncă calificată pentru domeniile: construcţii, industrie alimentară, textile.

         Punem elevul pe primul loc în tot ceea ce facem.

         Finalizăm eforturile prin rezultate promovând valorile:

        Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a modifica ceea ce este rău

        Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă

        Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi

      Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor şi a eşecurilor personale

       Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană

    Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni

    Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce e mai bun în orice împrejurare.

      Noi suntem o echipă, ne simţim bine împreună şi suntem dispuşi să ne adaptăm la schimbare.

      Trebuie să reuşim pentru că ştim ce avem de făcut, iar dacă nu ştim, învăţăm continuu fără a uita că întotdeauna se poate şi mai bine.

      Învăţăm continuu, iar învăţătura este principala resursă pe care şcoala noastră o valorifică şi o pune în slujba elevului.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila în calitate de partener al Asociaţiei “Centrul de Informare şi Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă” Brăila implementează proiectul „DE LA TEORIE LA PRACTICĂ” – POSDRU/161/2.1/G/133595.

„Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investește în oameni!”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Cerere de propuneri de proiecte tip grant nr. 161 „Tranziția de la școală la viața activă”

 

Obiectivul general

Facilitarea accesului şi integrării viitorilor absolvenţi de liceu pe piaţa muncii prin derularea de programe integrate.

 

Rezultatele proiectului:

 • 360 elevi consiliaţi în carieră
 • 120 elevi formaţi prin firma de exerciţiu
 •  Înfiinţarea a 10 firme de exerciţiu în cadrul liceelor partenere şi înregistrarea acestora în Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România (ROCT)
 • Desfăşurarea în cadrul liceelor partenere a 6 evenimente de promovare a metodei de învăţare prin firma de exerciţiu şi beneficiile acesteia
 • Amenajarea şi dotarea a 2 cabinete de firme de exerciţiu în liceele partenere
 • 2 participări ale firmelor de exerciţiu la târguri naţionale
 • 10 certificate „Marca de Calitate” obţinute de firmele de exerciţiu înfiinţate
 • 1 suport de curs
 • 1 metodologie de evaluare a elevilor angajaţi în firmele de exerciţiu
 • 500 de pliante distribuite în vederea informării şi promovării proiectului

 

Perioada de implementare

18 luni (29 aprilie 2014 – 28 octombrie 2015)

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Bine ai venit în echipa de Proiect.
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

„De la teorie la practica”, un nou proiect european realizat in parteneriat cu doua licee brailene

„DE LA TEORIE LA PRACTICA” POSDRU 161/2.1/G/133595

    Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, in parteneriat cu Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca si Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Braila, implementeaza proiectul „DE LA TEORIE LA PRACTICA” incepand cu data de 29.04.2014.

       "Avem placerea de a va anunta organizarea conferintei de lansare a proiectului, ce va avea loc luni, 28 iulie 2014, incepand cu ora 11.00 la sediul Asociatiei „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, Vila Lacramioara, Aleea Centrala, Statiunea Lacu-Sarat, judetul Braila.

      Proiectul se deruleaza pe o perioada de 18 luni si este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 2 – „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.1 – „Tranzitia de la scoala la viata activa”.

        La Conferinta de lansare a proiectului vor participa reprezentanti ai institutiilor publice, serviciilor publice deconcentrate, agenti economici, dar si elevi ai celor doua institutii de invatamant partenere.

         In cadrul conferintei, ne propunem promovarea obiectivelor, rezultatelor si a indicatorilor proiectului".


ADRESA:CALEA CALARASILOR NR.206

TEL.0239673665

FAX 0239671766

EMAIL edmondnicolaubr@yahoo.com


Calendar sustinere examene corigenta

Bacalaureat 2015

Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii

Google Translator

VIZITATORI