COLEGIUL TEHNIC
 EDMOND NICOLAU

BRAILA

Pentru validarea dosarului va asteptam pana la 1 septembrie 2014 la secretariatul scolii.
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

TOATE CURSURILE SUNT GRATUITE

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE

VIZIUNE

Împreună pentru o şcoală mai bună, împreună pentru o lume mai bună.


ECHIPA EDMOND NICOLAU

MISIUNE

         Suntem în comunitatea brăileană pentru a deschide porţile tuturor celor care au nevoie de educaţie şi formare pe parcursul întregii vieţi.

         Asigurăm forţă de muncă calificată pentru domeniile: construcţii, industrie alimentară, textile.

         Punem elevul pe primul loc în tot ceea ce facem.

         Finalizăm eforturile prin rezultate promovând valorile:

        Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a modifica ceea ce este rău

        Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă

        Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi

      Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor şi a eşecurilor personale

       Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană

    Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni

    Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce e mai bun în orice împrejurare.

      Noi suntem o echipă, ne simţim bine împreună şi suntem dispuşi să ne adaptăm la schimbare.

      Trebuie să reuşim pentru că ştim ce avem de făcut, iar dacă nu ştim, învăţăm continuu fără a uita că întotdeauna se poate şi mai bine.

      Învăţăm continuu, iar învăţătura este principala resursă pe care şcoala noastră o valorifică şi o pune în slujba elevului.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila în calitate de partener al Asociaţiei “Centrul de Informare şi Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă” Brăila implementează proiectul „DE LA TEORIE LA PRACTICĂ” – POSDRU/161/2.1/G/133595.

„Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investește în oameni!”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Cerere de propuneri de proiecte tip grant nr. 161 „Tranziția de la școală la viața activă”

 

Obiectivul general

Facilitarea accesului şi integrării viitorilor absolvenţi de liceu pe piaţa muncii prin derularea de programe integrate.

 

Rezultatele proiectului:

  • 360 elevi consiliaţi în carieră
  • 120 elevi formaţi prin firma de exerciţiu
  •  Înfiinţarea a 10 firme de exerciţiu în cadrul liceelor partenere şi înregistrarea acestora în Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România (ROCT)
  • Desfăşurarea în cadrul liceelor partenere a 6 evenimente de promovare a metodei de învăţare prin firma de exerciţiu şi beneficiile acesteia
  • Amenajarea şi dotarea a 2 cabinete de firme de exerciţiu în liceele partenere
  • 2 participări ale firmelor de exerciţiu la târguri naţionale
  • 10 certificate „Marca de Calitate” obţinute de firmele de exerciţiu înfiinţate
  • 1 suport de curs
  • 1 metodologie de evaluare a elevilor angajaţi în firmele de exerciţiu
  • 500 de pliante distribuite în vederea informării şi promovării proiectului

 

Perioada de implementare

18 luni (29 aprilie 2014 – 28 octombrie 2015)

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Bine ai venit în echipa de Proiect.
Oops. An error occurred.
Click here to try again.


ADRESA:CALEA CALARASILOR NR.206

TEL.0239673665

FAX 0239671766

EMAIL edmondnicolaubr@yahoo.com


Google Translator

VIZITATORI