Colegiul  Tehnic Edmond Nicolau Braila

"Fiecare copil educat e un om castigat."
Victor Hugo

Înscrieri școala profesională

Pentru etapa a II-a de înscriere la școala profesională (5 septembrie 2018) Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” are disponibile locuri la următoarele specializări:

·   Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar - 11 locuri                          

·   Zidar, pietrar, tencuitor - 13 locuri

·   Brutar, patiser, preparator produse făinoase - 19 locuri

·   Confecționer produse textile - 28 locuri + 17 locuri la învățământ DUAL

 

Avantajele ofertei noastre:

·   bursă lunară în valoare de 200 lei pentru elevii de la învățământul profesional

·   facilități acordate elevilor de agenții economici parteneri

·   posibilități de angajare la finalizarea studiilor

·   ore de practică efectuate la agenții economici parteneri

·   internat şi cantină în incinta şcolii pentru elevii din afara localității

·   cabinete şi ateliere modern dotate din fonduri europene

·   poziţie centrală a școlii cu acces ușor la mijloacele de transport în comun

·   sală de sport modernă

 

O premieră in anul școlar următor este înființarea unei clase de învățământ profesional dual, organizată împreună cu firmele Sc Neo Fashion Srl și Sc Texbra Srl. Pentru această clasă mai sunt disponibile 17 de locuri iar fiecare elev înscris va beneficia de o bursă lunară în valoare de 400 lei.

 

Pentru informații privind și celelalte forme de școlarizare oferite de Colegiul Tehnic Edmond Nicolau (liceu zi, liceu seral, școală postliceală și de maiștri) vă asteptăm la sediul Colegiului din Calea Călărașilor, nr 206 sau ne puteți contacta la numărul de telefon 0239673665.

 

Colegiul Tehnic Edmond Nicolau – drumul tău spre excelență în meseria aleasă!

VIZIUNE

Împreună pentru o şcoală mai bună, împreună pentru o lume mai bună.


ECHIPA EDMOND NICOLAU

MISIUNE

         Suntem în comunitatea brăileană pentru a deschide porţile tuturor celor care au nevoie de educaţie şi formare pe parcursul întregii vieţi. 

         Asigurăm forţă de muncă calificată pentru domeniile: construcţii, industrie alimentară, textile.

         Punem elevul pe primul loc în tot ceea ce facem.

         Finalizăm eforturile prin rezultate promovând valorile:

         Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a modifica ceea ce este rău

         Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă

         Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi

       Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor şi a eşecurilor personale

        Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană

      Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni

      Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce e mai bun în orice împrejurare.

       Noi suntem o echipă, ne simţim bine împreună şi suntem dispuşi să ne adaptăm la schimbare.

       Trebuie să reuşim pentru că ştim ce avem de făcut, iar dacă nu ştim, învăţăm continuu fără a uita că întotdeauna se poate şi mai bine.

        Învăţăm continuu, iar învăţătura este principala resursă pe care şcoala noastră o valorifică şi o pune în slujba elevului.

ORGANIGRAMA - AN SCOLAR 2017-2018

TOATE CURSURILE SUNT GRATUITE


CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE


ADRESA: Calea Călărașilor, Nr.206, Brăila

TEL: 0239673665

FAX: 0239671766

EMAIL: [email protected]


INFORMATII UTILE

Atestat ARACIP

Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii

Google Translator